Familierådgivning

Familierådgivning er et tilbud til jer, som synes det er svært at få en hverdag med familien til at hænge sammen. Måske synes I der mangler noget eller I er blevet fastlåste i jeres kommunikation og i de mønstre I handler ud fra, bevidst eller ubevidst..

Måske oplever I, i jeres familie:

 • at den enkelte ikke bliver set og hørt
 • at I voksne har svært ved at samarbejde
 • at familien ikke har det så godt med hinanden
 • at I har brug for konkrete anvisninger og støtte til at få struktur på hverdagen

Måske oplever I som forældrene:

 • at det er svært at fordele opmærksomheden, når man har flere børn
 • at det er svært at strukturere hverdagen
 • at det er svært at sætte og fastholde grænser
 • at I har svært ved at forstå jeres barn/børn
 • at I har svært ved at udøve den omsorg I egentlig ønsker
 • at jeres samliv ikke fungerer, som I kunne ønske

Måske oplever børnene:

 • at de bliver overset
 • at de ikke føler sig hørt og forstået
 • at de ikke kan snakke med deres forældre
 • at de ikke trives i skolen og med kammeraterne
 • at de ofte kommer i konflikt eller lukker sig inde i sig selv

Årsagerne til en sådan udvikling i familien kan være mange, og det er vigtigt at være opmærksom på, at alle familier kan komme i en situation, hvor der kan være brug for hjælp.

Det kan ofte være begivenheder udenfor familiens rækkevidde, der kan få stor betydning.
Jeg har erfaring for, at udviklingen kan vendes, så familien kommer til at trives og får en glad hverdag.